Vem får dansa?

Vem får dansa?

av Annika Notér Hooshidar

En studie av en konstnärlig process i en inkluderad dansensemble

– Vilka normer upprätthåller vi som danspedagoger/danslärare?

– På vilket sätt kan vi utmana normer om hur en dansande kropp kan/bör se ut?

– Vilka personer och funktionsvariationer har/kan få plats på högskolan?

Studien fokuserar på en konstnärlig process, där en koreograf samarbetar med fyra dansare med och utan
funktionsvariationer. Studiens frågeställningar rör hur gruppens kommunikation gestaltar sig och upplevs av
medlemmarna, samt hur den konstnärliga processen gestaltar sig och upplevs av dem.

Studien är ett pilotprojekt och har som ambition att bidra med kunskap som en del i SKH:s arbete med aktiv medveten inkludering. Den gavs ut som en del i publikationsserien X Position.

Stockholms konstnärliga högskola 2017
ISBN 9789188407023

100:-


Rörelsen först
av Lena Stefenson
150:-
Språklig gestaltning
av Karin Rudfeldt
150:-
Inferno
av Bengt Bok
 170:-  
 
Stockholms konstnärliga högskola (SKH) är en ledande arena för nytänkande och utforskande utbildning och konstnärlig forskning. SKH bildades 2014 när DOCH Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola gick samman för att etablera en ledande internationell forskningsmiljö.