Textens transfigurationer

Textens transfigurationer

av Jonas Forssell

Konstnärlig doktorsavhandling vid Lunds universitet inom ramen för samverkansavtalet mellan Konstnärliga fakulteten vid Lunds universitet, forskarutbildningen
i opera vid Stockholms konstnärliga högskola/Operahögskolan och Stockholms konstnärliga högskola angående utbildning på forskarnivå i opera inom ramen för Konstnärliga forskarskolan.
Avhandlingen lades fram för disputation på Operahögskolan i Stockholm den 23 oktober 2015. Opponent var Anders Wiklund och i betygsnämnden satt Mira Bartov, Ingrid Elam och Johan Stenström.

Stockholms konstnärliga högskola 2015
ISBN: 9789176234136

120:-


Vem får dansa?
av Annika Notér Hooshidar
100:-
Språklig gestaltning
av Karin Rudfeldt
150:-
En bok om mestadels blått
av Thomas Mirstam
 160:-  
Inferno
av Bengt Bok
 170:-