För att du ska kunna genomföra ditt köp här i Butiken sparar vi följande persondata om dig:

Om dig som kund: Förnamn, Efternamn, Företag/organisation, E-post, Person-/org.nr, Momsnummer, Adress, Postnummer, Ort, Land, Telefonnummer.

Om din beställning: ip-adress, E-post, Person-/orgnr, Momsnummer, Adress, Företag, Förnamn, Efternamn, Adress, Postnummer, Ort, Telefonnummer.

Vi sparar dina persondata i sex månader efter avslutat köp. Sedan raderar vi dem. Som kund kan du när som helst begära utdrag, ändring eller radering av dessa uppgifter. Vi använder inte dina uppgifter till något annat än för att du ska kunna genomföra ditt köp.

Vill du veta mer om hur vi på Stockholms konstnärliga högskola hanterar personuppgifter?
Läs mer på vår webbplats: www.uniarts.se/om-skh/sa-har-behandlar-vi-personuppgifter

 
Stockholms konstnärliga högskola (SKH) är en ledande arena för nytänkande och utforskande utbildning och konstnärlig forskning. SKH bildades 2014 när DOCH Dans och Cirkushögskolan, Operahögskolan och Stockholms dramatiska högskola gick samman för att etablera en ledande internationell forskningsmiljö.